Державна система стандартизації


Державні стандарти (ГОСТ) затверджуються Держ¬стандартом і діють на всій території к]раїни; галузеві стандарти (ОСТ) затверджуються відпо¬відним міністерством і діють на всіх підприємствах цієї І галузі; республіканські стандарти (РСТ) затверджу, ються Радою Міністрів (Держпланом) республіки та обов’язкові для всіх підприємств на її території; стандарти підприємств ї об’єднань (СТІГ) за-тверджуються підприємством (об’єднанням) і обов’язкові тільки для нього. Крім стандартів, діють технічні умови (ТУ) на конкрет¬ні типи і марки продукції. У технічних умовах зазначають вимоги до продукції, правил приймання і постачання її, методів контролю, умов експлуатації, транспортування і збереження.
6wt 5 5 5