Покупал стол тут http://www.k-mebel.com.ua/mebel/ofisnaya-mebel/kompyuternye-stoly/
 
 

Карта ескізів


карта ескізів (КЕ) — графічне (у вигляді ескізів) зображення технології виготовлення або ремонту виробу; комплектувальна карта (КК) — сукупність даних про мате-ріали, деталі й складальні одиниці; технологічна інструкція (ТІ) — опис прийомів роботи, мето¬дів контролю технологічних процесів, правил користування устаткуванням, приладами. Крім названих загальних документів, складають спеціальні документи на певні види робіт. Це операційні карти і техноло¬гічні карти. До технологічної документації загального призначення на-лежать також різні відомості, у яких наводяться такі основні дані: маршрут проходження виробу по цехах підприємства (відомість розцєхування), перелік пристроїв та інструменту, потрібних для виготовлення виробів (відомість оснастки), подетальна або зведена норма витрачання матеріалів (по- детальна або зведена відомість матеріалів).
6wt 5 5 5