Основні завдання стандартизації


забезпечення оптимальної якості продукції і ліквідація нераціональної різноманітності її видів, марок та ін. на основі встановлення чітко визначених вимог до продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів; розвиток спеціалізації, комплексної механізації й автома¬тизації виробничих процесів, підвищення ефективності експлу¬атації і ремонту виробу на основі уніфікації й агрегатування продукції та підвищення рівня її взаємозамінності; забезпечення єдності й вірогідності вимірювань на основі встановлення державних еталонів одиниць фізичних величин, методів і засобів їх вимірювання; поліпшення можливості збирання, обробки й застосування різної виробничої інформації на основі встановлення уніфіко¬ваних систем документації, класифікації та кодування інфор¬мації, а також єдиних термінів і позначень у найважливіших | галузях народного господарства; поліпшення охорони праці і навколишнього середовища на основі встановлення чітко визначених вимог до додержання техніки безпеки, протипожежних заходів, виробничої гігієни і санітарії, використання природних ресурсів тощо; створення сприятливих умов для розвитку міжнародних торгових, культурних і науково-технічних зв’язків.
6wt 5 5 5