из этих
 
 

Види електричних схем


Електрична схема — це креслення, на якому за допомогою умовних графічних і буквено-цифрових позначень зображено електроустановку або її частину. Крім електричних, застосовують кінематичні, гідравлічні, пневматичні та інші схеми. Складову частину схеми, яка ви¬конує певну функцію у виробі і не може бути поділена на части¬ни, котрі мають самостійне функціональне призначення, на¬зивають елементом. Елементом є, наприклад, резистор, трансформатор тощо. Сукупність елементів, що являють собою конструкцію (наприклад, плата, механізм), називають при¬строєм. Сукупність елементів, які виконують у виробі певну функцію і не об’єднані в єдину конструкцію, називають функ-ціональною групою. Приклади функціональних груп: фільтр у випрямлячах змінного струму, підсилювач низької частоти в радіоприймачі. Електроустановки складаються з кількох частин. Щоб на¬очно показати склад і взаємодію основних частин електро¬установки, складають структурну схему.
6wt 5 5 5