Резачка за дърва от вносител. . Оптический датчик измерения leuze electronic купить в Украине оптический датчик Украина.
 
 

Загальні правила виконання електричних схем


Електричні схеми виконують відповідно до вимог державно¬го стандарту на умовні графічні й буквено-цифрові позначен¬ня, про які йдеться в § 10 і 11. Виконуючи кожну конкретну електричну схему, додержують викладених нижче загальних правил і вимог. На схемах зображують електроустановки у вимкненому положенні. Схеми виконують без додержання масштабу, а справжнє розміщення складових частин електроустановки або не врахо¬вують взагалі, або враховують приблизно. Треба прагнути до того, щоб кількість схем, котрі харак¬теризують електроустановку, була мінімальною, але за умови, що вона включає достатні відомості для проектуван¬ня, монтажу, регулювання, експлуатації і ремонту електро¬установки. На схемах має бути якомога менше зламів і перетинів ліній, а відстань між сусідніми паралельними лініями — не менша, ніж 3 мм. Розміщення умовних позначень на схемі визначає¬ться зручністю її читання. При зображенні на тій самій схемі кіл, що мають різне функціональне призначення, допускається розрізняти їх тов¬щиною ліній, Наприклад, рекомендована товщина ліній елек¬тричного зв’язку — 0,3...0,4 мм. Якщо ж потрібно зробити товщину ліній різних кіл ьеоднаковою, то її беруть у межах від 0,2 до 1 мм. При складанні електротехнічних виробів і монтажу деяких електроустановок використовують складальні креслення. У разі потреби роблять робочі креслення окремо на механічне складання і на електромонтаж. На складальних кресленнях виробів, що мають обмотки, розміщують, як правило, схему обмотки. У поздовжніх розрізах якорів (роторів) і статорів
6wt 5 5 5